Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerek ticaret hayatına gerekse bireysel hayatlarımıza çok sayıda yenilik getirmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre kişisel verileri işleyen herkesin alması gereken çok sayıda önlem bulunmaktadır. Gerçek bir kişiye ait bilginin sadece elde edilmesi dahi kanuna göre verinin işlenmesi anlamına gelmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlediği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgililer hakkında idari para cezaları öngörmekte olup söz konusu idari para cezaları çok yüksek miktarları bulabilmektedir.

Kayar Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin iş akışlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun hale getirilmesi için uyum programları yapmaktayız. Müvekkillerimizin iş akışlarının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale getirilebilmesi için VERBİS kayıtlarının yapılması, kişisel veri işleme envanterlerinin hazırlanması gibi tüm hizmetler büromuz tarafından verilmektedir.

Ticaret Hukuku
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
İş Hukuku
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
İcra ve İflas Hukuku
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
İdare Hukuku
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
Kamu İhale Hukuku
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
Sınai Mülkiyet Hukuku
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
Şirket Hukuki Danışmanlığı
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN